Vacatures

LEERKRACHT M/V 20 uur per week

Algemene informatie
De Rioranje school is een school die sinds 2013 NTC-onderwijs biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Als school zijn wij volop in beweging. Momenteel hebben we 35 Nederlandse en Belgische leerlingen in het basisonderwijs, verdeeld in de onder-, midden- en bovenbouw. 

Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, drie leerkrachten en één onderwijsassistente.
De lessen worden op woensdagmiddag en zaterdagochtend gegeven op twee gastscholen in de wijken Barra de Tijuca en Botafogo in Rio de Janeiro. De culturele dagen worden eenmaal per twee maanden in het weekend georganiseerd. Wegens het toekomstige vertrek van een van onze collega´s zoeken we met ingang van 1 augustus 2020 een nieuwe bevoegde leerkracht.

Functie:

 • Voorbereiden én het verzorgen van taallessen op woensdag en zaterdag voor de midden of bovenbouw. (combinatiegroepen van groep 4 tot en met 8)
 • Afnemen van toetsen en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem van de betreffende  bouw. (nb.verslaglegging zit in leerlingvolgsysteem)
 • Opmaken van schoolrapporten en het voeren van (10-minuten-gesprekken met ouders) oudergesprekken.
 • Organisatie en deelname aan de culturele dagen.
 • Begeleiden van onderwijsassistenten en stagiaires.
 • Zorg dragen voor leermiddelen en gebruiksmateriaal.  Inzetten van de methoden, aanvullende leermiddelen van de school en gebruik van ICT.
 • Aanspreekpunt tussen ouders en leerlingen van de klas.
 • Deelnemen aan bijeenkomsten voor onderwijsteam, ouders en twee maal per jaar met het bestuur.
 • Overige ondersteunende taken in overleg met de directeur.

Wij zoeken voor deze vacature iemand, die:

 • Een volledige bevoegdheid voor het Primair Basisonderwijs en/of voldoende ervaring heeft met het geven van taallessen aan kinderen en didactische bevoegdheden / vaardigheden beschikt.
 • Enkele jaren relevante onderwijservaring heeft.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel heeft, initiatieven neemt en zelfstandig kan werken.
 • Flexibel en enthousiast is.

Daarnaast is het een pré als de kandidaat:

 • Buitenlandervaring heeft.
 • Met combinatiegroepen kan werken.

Aanbod
Wij bieden:

 • Een deeltijdbaan voor 20 uur per week met een grote mate van zelfstandigheid.
 • Bij gebleken geschiktheid wordt de kandidaat een aanstelling van een jaar gegeven.
 • Vaste freelance-vergoeding van R$ 2800 per maand (gedurende 10 maanden per jaar).
 • Reiskosten op basis van openbaar vervoer.
 • Bijscholings mogelijkheden via de NOB bijscholingsdagen.
 • Huisvesting en visum zijn niet een onderdeel van ons aanbod.

  Sollicitatieprocedure
 • De werving & selectie voor deze vacature verloopt via de Rioranje School.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Naam:                      Coen Leers (directeur onderwijszaken)
E-mailadres:         coen.leers@rioranjeschool.com

Naam:                      Douwe Sickler (Bestuursvoorzitter)

E-mailadres:         douwe.sickler@rioranjeschool.com