Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elk jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld door het bestuur. Dit is afhankelijk van het leerlingenaantal, leerkrachten en locatie. De Rioranje School streeft ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden om continuiteit te waarborgen en dat de lessen voor alle kinderen beschikbaar zijn.
Bij aanmelding van nieuwe leerlingen wordt eenmalig R$ 50 inschrijf kosten in rekening gebracht, deze zijn niet restitueerbaar.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2018 vastgesteld op R$ 3.750, te betalen in twee termijnen (juli 2018 en februari 2019). Indien de ouderbijdrage niet te declareren is bij de werkgever, wordt een gereduceerd tarief geanteerd. Voor 2018-2019 is dit vastgesteld op R$ 2.500, te betalen in twee termijnen (juli 2018 en februari 2019).

Standaard tarief Gereduceerd tarief
Inschrijfgeld nieuwe leerling R$ 50 R$ 50
Bijdrage juli – december R$ 1.875 R$ 1.250
Bijdrage januari – juni R$ 1.875 R$ 1.250