Wie is wie

De organisatie van De Rioranje School bestaat uit het stichtingsbestuur bestaande uit vrijwilligers en een onderwijsteam van vier leerkrachten en een klassenassistente. Daarnaast wordt de schoolorganisatie bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers die o.a. helpen tijdens de lessen, de bibliotheek en de cultuurmiddagen mede organiseren.

Het onderwijsteam wordt gevormd door:

Directeur
Anne Dorst
anne.dorst@rioranjeschool.com

Peutergroep
Valérie de Schuymer
valerie.de.schuymer@rioranje.com

Groep 1-2
Daniёlle Oreel
danielle.oreel@rioranjeschool.com

Groep 3-4
Anne Dorst
anne.dorst@rioranjeschool.com

Groep 5-6
Stef Vink
stef.vink@rioranjeschool.com

Groep 7-8
Sandra van Aldere
Sandra.van.aldere@rioranjeschool.com

Onderwijsassistente
Martine Bakker

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Lucille Holtel
voorzitter@rioranjeschool.com

Penningmeester
Andries Oudshoorn
penningmeester@rioranjeschool.com

Secretaris
Marieke de Zwaan  – 1e contactpersoon (extern, nieuwe leerlingen, ouders)
info@rioranjeschool.com

Overige Bestuursleden
Warner Vonk en Fleur van Garderen