Wie is wie

Wie is wie

De organisatie van De Rioranje School bestaat uit het stichtingsbestuur bestaande uit vrijwilligers en een onderwijsteam van vijf leerkrachten en twee klassenassistenten. Daarnaast wordt de schoolorganisatie bijgestaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers die o.a. helpen tijdens de lessen, de bibliotheek en de cultuurmiddagen mede organiseren.

Het onderwijsteam wordt gevormd door:

Directeur
Anne Dorst
anne.dorst@rioranjeschool.com

Peutergroep 
Ingrid Veeman
ingrid.veeman@rioranjeschool.com

Groep 1-2
Patricia Wessels
patricia.wessels@rioranjeschool.com

Groep 3
Suzanne de Kruijk
suzanne.de.kruijk@rioranjeschool.com

Groep 4-5-6
Anne Dorst
anne.dorst@rioranjeschool.com

Groep 7-8-VO1
Stefan Meyer
stefan.meyer@rioranjeschool.com

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Douwe Sickler                                                                                                                                                                            voorzitter@rioranjeschool.com

Penningmeester
Andries Oudshoorn
penningmeester@rioranjeschool.com

Secretaris
Bart van Beuzekom – 1e contactpersoon (extern, nieuwe leerlingen, ouders)
info@rioranjeschool.com

Activiteitencoördinator
Warner Vonk