Waarom Nederlandse Les

Er zijn goede redenen om te kiezen voor NTC-onderwijs: het zorgt ervoor dat uw kind zowel op het gebied van taal als cultuur aansluiting houdt bij Nederland / België, waardoor een eventuele terugkeer naar (vervolg)onderwijs makkelijker wordt. Daarnaast heeft een goede basis in de moedertaal een positieve invloed op het aanleren van een tweede taal. Tot slot geeft de beheersing van meerdere talen op moedertaalniveau op latere leeftijd een voordeel op de arbeidsmarkt.