Vacatures

Zoek je een afwisselende baan als leerkracht-directeur op een NTC-school in Rio de Janeiro: De Rioranje School zoekt per 1 augustus 2019 een dynamische leerkracht-directeur.

 

De Rioranje School biedt NTC-onderwijs aan kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 14 jaar. We hebben gemiddeld rond de veertig Nederlandse- en Vlaamse leerlingen in het basisonderwijs, verdeeld over vijf combinatiegroepen. Het onderwijsteam bestaat uit een directeur, leerkrachten en klassenassistenten. De lessen worden op zaterdagochtend gegeven op onze locatie in Botafogo en op woensdagmiddag in Barra da Tijuca.

 

Vacature: Directeur-leerkracht M/V 3 dagen per week

 

PROFIEL

Onze kandidaat is iemand die:

● Bij voorkeur in bezit is van een PABO-diploma of diploma leerkracht lager onderwijs (Vlaanderen);

● Onderwijservaring meebrengt met ervaring in leidinggevende functie;

● Het als een uitdaging ziet om les te geven aan Nederlandstalige kinderen van verschillende niveaus en achtergronden in een internationale omgeving;

● Zelfstandig kan werken en een proactieve houding heeft;

● Flexibel is en kan improviseren;

● Zelf in het bezit is van een geldig visum voor Brazilië (of in aanvraag hiervoor is).

 

Wij zoeken:

– Een dynamische, enthousiaste en sociale directeur/leerkracht die het een uitdaging lijkt om les te geven aan kinderen met verschillende achtergronden en taalniveaus;

– Iemand die het aantrekkelijk vindt om zich in Rio de Janeiro te vestigen;

– Iemand die beschikt over een pabo-diploma (of gelijkwaardig) om les te kunnen geven in het Nederlandstalig basisonderwijs;

– Iemand die er plezier in heeft om samen met ouders extra activiteiten te organiseren (zoals het Sinterklaasfeest en de Koningsspelen) en daar iedere keer weer iets origineels van weet te maken;

– Iemand met minimaal twee jaar ervaring als directeur op een (NTC-)school alsmede een brede ervaring in het basisonderwijs. Ervaring met voortgezet onderwijs is een pré;

– Iemand die onderwijskundig richting kan geven aan de school en bereid is te werken aan kwaliteit en continuïteit in samenwerking met het bestuur;

– Iemand die in staat is onafhankelijk te werken, alsmede in teamverband en leiding kan geven aan andere leerkrachten;

– Iemand die kan schakelen en verschillende taken tegelijkertijd kan uitvoeren (onderwijstaken in combinatie met directietaken);

– Iemand die aan kinderen met verschillende onderwijs- en taalniveaus binnen één groep kan lesgeven en die kinderen op een positieve manier kan stimuleren om het Nederlands verder te blijven ontwikkelen;

– Kennis van de op de Rioranje School gebruikte lesmethodes is een pré;

 

 

 

FUNCTIE

Als directeur:

– Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en het begeleiden en sturen van het onderwijsteam, inclusief assistenten;

– Verantwoordelijk voor algemeen onderwijsinhoudelijke coördinatie en kwaliteitsbevordering;

– Het maken van groepsindelingen en aanname en plaatsing van nieuwe leerlingen;

– Coördineren van de jaarlijkse Cito-toetsen en bijhouden van het leerlingvolgsysteem;

– Zorg dragen voor overige schoolzaken zoals school-, les- en toetsmaterialen, bibliotheek, de website en de Facebookpagina van de Rioranje school;

– Verzorgen van interne schriftelijke- en mondelinge communicatie met ouders, alsmede het stimuleren van ouderparticipatie bij schoolactiviteiten;

– Adviseren en ondersteunen van het bestuur over onderwijskundige zaken en op uitnodiging bestuursvergaderingen bijwonen;

– Onderhouden van de relatie met de directie van British school;

– Contact onderhouden met het bestuur van de Nederlandse Vereniging en Vlaamse gemeenschap;

– Jaarlijks opmaken van de schoolkalender en de schoolgids en in samenwerking met het bestuur opstellen van het 4-jaarlijkse schoolplan en voorbereiding op inspectiebezoek.

 

Als leerkracht:

– Voorbereiden en zelfstandig uitvoeren van Nederlandse taal- en cultuurlessen primair onderwijs (en mogelijk voortgezet onderwijs);

– Bijhouden van het leerlingvolgsysteem, toetsafname, opstellen van halfjaarlijkse leerlingrapporten en het voeren van oudergesprekken;

– Schrijven van lesplannen, evaluaties en handelingsplannen;

– Op de hoogte blijven van de laatste onderwijsontwikkelingen;

– Organiseren van cultuurdagen en mogelijke andere extra activiteiten die in het weekend plaatsvinden i.s.m. de commissies.

 

Aanbod

Werken in een gemotiveerd onderwijsteam in een unieke lesomgeving met enthousiaste ouders, leerlingen en vrijwilligers. We bieden de mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen en een grote mate van zelfstandigheid.

 

Leerkrachten hebben de mogelijkheid om privélessen te geven aan kinderen bij wie het

onderwijsaanbod van De Rioranje School niet (volledig) aansluit. Deze leerlingen en overige geïnteresseerden in privélessen worden door ons doorverwezen.

 

Wij bieden een vaste freelance-vergoeding van R$ 4.164 per maand (gedurende 10 maanden per jaar).

 

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Anne Dorst, directeur, anne.dorst@rioranjeschool.com

Douwe Sickler, voorzitter Rioranje bestuur, douwe.sickler@rioranjeschool.com

Stuur je CV en motivatiebrief naar info@rioranjeschool.com en wij nemen contact met je op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Douwe Sickler