Rol van de Ouders

De betrokkenheid van de ouders is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. De Rioranje school houdt de ouders op de hoogte door middel van een maandelijkse nieuwsbrief van onderwijsteam en Bestuur, rapporten, emails en persoonlijke gesprekken. Ook organiseren we twee keer per jaar eem ouderinformatiebijeenkomst. Natuurlijk kan elke ouder ook contact opnemen met de leerkracht met specifieke vragen.

De Rioranje School rekent op de inzet van de ouders om het resultaat van de lessen te waarborgen. Met 2,5 uur per week zijn de lesmomenten beperkt en gerichte input thuis is daarom noodzakelijk. Het gaat hierbij naast Nederlands spreken ook om het lezen van Nederlandse boeken en het kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s. Daarnaast is het belangrijk dat verzuim zo veel mogelijk beperkt wordt. Ter ondersteuning ontvangen ouders regelmatig informatie over de onderwerpen die in de les behandeld worden.

Verwachtingen

  • Voor het taalaanbod is het belangrijk dat minimaal één ouder Nederlands/Vlaams spreekt met het kind in de directe communicatie. Dit kunnen specifieke momenten zijn binnen gezinssituatie waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken (denk aan gezamenlijke momenten zoals tijdens een spel of aan tafel).
  • Motivatie en inzet van ouders en leerlingen: zorg dragen voor het maken van huiswerk, verzuim zo veel mogelijk beperken.
  • Er wordt wekelijks Nederlandstalig materiaal aangeboden in de vorm van lees-/ luistermateriaal, digitaal aanbod etc.

Absentie
Het onderwijs aan De Rioranje School is niet vrijblijvend. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het samenstellen van de lesroosters met alle agenda’s van de dagscholen van de leerlingen en met lokale feestdagen. Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk dat de leerlingen aanwezig zijn tijdens de lessen en dat het opgegeven huiswerk wordt gemaakt. Daarnaast verwachten wij dat de leerlingen ook aan de cultuurlesdagen deelnemen, georganiseerd in een weekend of tijdens een vrije dag van alle dagscholen.