Plaatsingsbeleid

De Nederlandse lessen op De Rioranje School zijn bedoeld voor (van huis uit) Nederlandstalige kinderen.

De plaatsing van nieuwe leerlingen gebeurt aan het begin of halverwege het schooljaar. Nieuwe leerlingen die al uit het Nederlands onderwijs komen en leerlingen voor groep 1 en 2 kunnen na intake op elk moment van het jaar instromen, mits er plaats is in de betreffende klas.

Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het gehele schooljaar worden aangemeld via ons emailadres: info@rioranjeschool.com.

Criteria
Of wij een leerling kunnen plaatsen hangt af van een aantal criteria:

  • De leerling dient minimaal de leeftijd van 4 jaar te hebben. De maximale leeftijd voor toelating is 14 jaar.
  • De school kan geen onderwijsprogramma aanbieden aan nieuwe leerlingen van 7 jaar en ouder die niet of nauwelijks het Nederlands beheersen, of een achterstand van meer dan twee jaar hebben ten opzichte van kinderen in Nederland. Deze leerlingen wordt geadviseerd eerst privéles te volgen.
  • De ouders hebben kennis genomen van de Algemene Bepalingen en het Aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend voor akkoord.

Intake/plaatsing
Ouders ontvangen per e-mail een informatiepakket bestaande uit de schoolgids, Algemene Bepalingen en het aanmeldingsformulier. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier worden de ouders uitgenodigd voor voor een intakegesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek zullen de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van onderwijsaanbod, resultaten en inzet van ouders, leerlingen en school worden uitgewisseld.
Als uit het intakegesprek nog onvoldoende is gebleken op welk taalniveau de leerling zich bevindt (volgens de richtlijnen van het NOB), zullen wij middels onafhankelijke toetsen het niveau bepalen. Op deze wijze kan de leerling op het juiste instructieniveau worden geplaatst.
Na ondertekening en betaling is de leerling welkom deel te nemen aan de lessen en zal er een voortgangsevaluatie worden bijgehouden door de leerkracht.

Uitstroom
Wanneer een leerling vertrekt naar een andere school, is er in de laatste week voor vertrek een eindgesprek tussen de ouders en leerkracht. De leerling ontvangt een certificaat en ouders krijgen een onderwijskundig rapport en uitschrijvingsbewijs mee. Drie maanden na vertrek zullen we contact opnemen om te weten hoe de overgang en aansluiting op het Nederlandse onderwijs is verlopen.