Onderbouw – groep 1 en 2

In groep 1 en 2 ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling en beginnende geletterdheid. Aan de hand van thema’s wordt intensief gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen, spreken en expressie. Voor de beginnende geletterdheid wordt met de methode De Leessleutel gewerkt.