Middenbouw – groep 3 en 4

De middenbouw is een combinatieklas van groep 3 en 4. In groep 3 ligt de nadruk op het aanvankelijk leren lezen en spellen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode De Leessleutel voor groep 3. In de eerste fase van dit leerjaar worden alle klanken aangeleerd met behulp van sleutelwoorden. Wanneer deze fase is afgerond wordt een begin gemaakt met de eerste spellingsregels. Er is speciale aandacht voor het juist verklanken van woorden in het Nederlands en uitbreiding van de woordenschat. In groep 4 begint het gevorderde lees- en spelonderwijs. Er wordt gewerkt met de methode Taal Actief 4. De nadruk ligt in deze groep op het aanleren van de basis Nederlandse spellingsregels, taalbeschouwing en het verder ontwikkelen van het technische leesniveau. Uiteraard wordt ook in groep 4 volop gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat.