Bovenbouw – groep 5 t/m 8

In de bovenbouw wordt gewerkt aan de gevorderde geletterdheid, gericht op de spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, met speciale aandacht voor woordenschat en spelling. In de bovenbouw maken we gebruik van de methode Taal Actief 4, de nieuwste versie van deze taal- en spellingmethode. De methode bestaat uit drie geïntegreerde leerlijnen voor taal, spelling en woordenschat. Startpunt van elk thema is een ankerverhaal, geschreven door een bekende kinderboekenauteur.
Voor begrijpend lezen en het oefenen met verschillende tekstsoorten maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer.