Aanmelden

Wilt u uw kind of kinderen aanmelden voor de Rioranje School, vul dan het Aanmeldingsformulier Rioranje School in en stuur dit per email terug naar info@rioranjeschool.com.
Na ontvangst zal de Directeur Onderwijszaken contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een proefles en intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek wordt dan algemene informatie uitgewisseld over het ‘reilen en zeilen’ van de school, welke verwachtingen er zijn, welke rol de ouders hebben ten aanzien van de lessen, alsmede welke verplichtingen over en weer gelden.